CZEN
TweeterFacebook

Služby

Konzultace

Oblast cestovního ruchu je velmi živá a neustále se vyvíjí. Je někdy obtížné zorientovat se na trhu cestovního ruchu. Proto jsme tady my a náš tým, který je připraven vám pomoci.

V rámci školení provádíme tzv. audity, na základě kterých určíme krizové oblasti řízení a fungování hotelu. Navrhneme řešení, které může spočívat jak v předškolení zaměstnanců, ale také ve změně interních procedur. Někdy je vhodné, pokud se na firmu podívá nezaujatý pozorovatel.  zvenčí a určí objektivně, kde je chyba a jak ji napravit. Pouze takto leze dosáhnout kvalitních výsledků. Aplikujeme TQM procedury, abychom zajistili kvalitu fungování společnosti.

Dále můžeme posoudit hospodaření společnosti. Provedeme audit, na základě kterého navrhneme jak nejlépe šetřit fixní náklady.

Na tyto oblasti také zajišťujeme dotace z fondů Evropské Unie. Pokud budete mít zájem o více informací, prosím kontaktujte náš tým na info@czechhotelconsulting.cz

Školení

Tým Czech Hotel Academy zajistí kompletní školení personálu hotelu ve všech oblastech.

Každý chce, aby jeho hotel byl nejlepší na trhu a poskytoval nejkvalitnější služby. Proto jsme tady my a naši lektoři, kteří jsou profesionály ve svém oboru a naučí vaše zaměstnance, jak mají tyto služby poskytovat, ale hlavně jak si udržet vysokou úroveň poskytovaných služeb. Naše školení jsou vedena interaktivní formou, kde si během výuky vaši zamětnanci vyzkoušejí na jednotlivých případových studiích, jak dané zkušenosti uplatnit v praxi. Jednotlivé kurzy na sebe navaazují, to znamená, že se mohou vaši zaměstnanci dále v daném oboru vzdělávat a rozšiřovat si tak znalosti a zkušenosti.

Na letní období jsme si pro vás připravili Letní hotelovou školu, která nabízí unikátní týdenní školení a to pouze v dopoledních hodinách. Tento čas jsme zvolili z důvodu vytíženosti zaměstnanců a doufáme, že takto koncipovaný kurz nenaruší chod hotelu.

Pre-opening Konzultace

Pokud se chystáte otevřít nový hotel, nepodceňujte přípravu. Vždy je nutné vypracovat kvalitní analýzu trhu a všech vnějších a vnitřních faktorů. Správný benchmarking vám pomůže určit místo na trhu. Nepodceňujte správné nastavení cen a cenové strategie. Cestovní ruch je velmi specifické odvětví a v oblasti marketingu je nutná kvalitní příprava. S naší pomocí se překlenete přes prvotní problémy velmi rychle a budete moci vystupovat na trhu jako rovnocenný partner.

 • Yield and revenue management
 • Finanční poradenství

Sales and Marketing

Potýkáte se se správným nastavením cen? Nevíte jak oslovit klienty, na jaký segment trhu se zaměřit, atd? Náš tým vám pomůže. Provedeme analýzu vašich prodejů, vyhodnotíme prodejní kanály a ceny. Nastavíme fungující systém prodeje, který vám zaručí navýšení tržeb až o 20%.

 • Prodejní dovednosti
 • Analýza trhu a vytvářeni marketingové strategie
 • Nové trendy v oblasti sales a marketingu
 • Online reservační systémy, GDS, SEO

Quality Management

Potřebujete provést kontrolu vašich služeb anonymně? Chcete zjistit, zda vaši zaměstnanci i v době vaší nepřítomnosti poskytují kvalitní služby? Potřebujete provést v rámci jednotné hotelové klasifikace pravidelnou kontrolu? Rádi vám pomůžeme. Provádíme kontroly služeb podle hodnocení AHR, ale i na míru klientům. 

Pomůžeme vám nastavit hotelové standardy podle požadavků TQM.

 • Celková kvalita služeb
 • Standardy

Udržitelnost cestovního ruchu

Udržitelnost cestovního ruchu a ekologie se stávají stále více sledovanou oblastí. Vysvětlíme vám, co je to udržitelnost cestovního ruchu a jak správně provozovat hotel s co nejmenším negativním vlivem na okolí. Pomůžeme vám získat Eco certifikát, který může přispět k marketingové strategii hotelu.

 • Udržitelnost CR a vize EU do roku 2020
 • Provoz ubytovacích zařízení v rámci udržitelnosti CR
 • Eko certifikace a dotace ze strukturálních fondů
 • Strategické plánováni se zaměřením na udržitelnost cestovního ruchu

Kontrola kvality

Pravidelně zkontrolujeme kvalitu poskytovaných služeb, nastavených standardů, navrhneme jak služby zkvalitnit.

Czech Hotel AcademyBílá šipka

Jedná  se o jedinečný projekt v oblasti vzdělávání v cestovním ruchu. Tato akademie připravuje pro vaše zaměstnance série školení ve všech oblastech, které souvisí s provozem hotelu, penzionu, či restaurace. Současný stav hotelových škol nepřináší na trh práce kvalitní zaměstnance oboru cestovního ruchu. Proto jsme tady my, abychom vám pomohli naučit vaše zaměstnance, jak poskytovat služby na špičkové úrovni. Pouze kvalitní služby přivedou do vašich provozoven spokojené klienty, kteří u vás rádi utratí své peníze. Naši profesionální lektoři, kteří sami pracovali několik let v těch nejlepších hotelích Prahy, předají své zkušenosti vašim zaměstnancům a to formou, která bude velmi zábavná, ale naučná.

S našimi školeními přijedeme až k vám. Organizujeme školení nejenom v Praze, ale také v dalších městech České republiky tak, abychom šetřili vaše náklady.

Letní hotelová školašipka

Best Hotel Qualityšipka

Czech Hotel Elite Clubšipka

Tento jedinečný klub, ve kterém získáte členství ZDARMA vám otevře dveře v oblasti cestovního ruchu.

 

REGISTRACE na info@czechhotelconsulting.cz

Ostatní službyšipka

Už jenom do roku 2013 bude možné čerpat dotace z fondů Evropské Unie. Využijte tuto možnost a investujte do vlastního podnikání a do vzdělávání zaměstnanců a to jak v podnicích které mají sídlo na území Hlavního města Prahy, tak v regionech. Prozískání těchto dotací sice existují určitá omezení, která jsou nastavena jednotlivými poskytovateli těchto dotací, nicméně my tyto údaje sledujeme a vyhodnotíme, zda je vaše společnost schopna na tyto peníze dosáhnout a za jakých podmínek.

Kontaktujte nás proto co nejdříve na adrese info@czechhotelconsulting.cz a staňte se našimi partnery.