CZEN
TweeterFacebook

Best Hotel Quality

je nový projekt, který pro vás připravil náš tým.

Systém hodnocení kvality poskytovaných služeb je založen na benchmarkingu. Odborná komise, která se bude skládat z odborníků na oblast cestovního ruchu, zmapuje region, nebo město, ve kterém se budou poskytované služby hodnotit. Tato komise vybere počet hotelů, které budou moci, podle předem stanovených kritérií, dosáhnout na jednnotlivé úrovně certifikátů.

Úroveň certifikátů, které budou poskytovány ve formě pečeti kvality, seřazeno vzestupně:

Stříbrná pečeť

Bronzová pečeť 

Zlatá pečeť

Pokud si hotel udrží nejvyšší, tedy zlatou pečeť, déle jako 3 roky, obdrží tzv. 

Diamantový standard

Pouze hotely, které splní předem daná kritéria, budou moci získat ocenění. Pozor, pro každé ocenění bude stanovený počet hotelů, které toto ocenění mohou získat. Jakmile se naplní alokace, budou muset další zájemci počkat, až se "uvolní" místo, což se stane v případě, že některý z certifikovaných hotelů sníží kvalitu služeb v porovnání s ostaními ve skupině. V tomto případě hotel sestupuje a uvolňuje místo jinému hotelu z nižší kategorie. V některých případech může komise navýšit počet hotelů pro jednotlivé kategorie.

Hodnocení kvality tedy probíhá podle srovnávání s nejlepším hotelem ve městě, nebo lokalitě.

Hodnotitelé:

Pro tento projekt je velmi omezený a nízký počet hodnotitelů, aby se zachovala jednota hodnocení. Pro zachování objektivity navštíví hotel 2 hodnotitelé. V případě, že se jejich hodnocení zásadně liší, nastupuje třetí hodnotitel.

 

Hodnocení každého hotelu probíhá v několika fázích:

1. Selektivní fáze - kdy se vytypovávají  hotely a konkurenti

2. Kontrola kvality - které se skládá z anonymní návštěvy hotelu a konkurentů

3. Vyhodnocení 

4. Udílení pečeti - spojeno s výstupy v médiích a marketingovou podporou

 

Cena za hodnocení je stanovena na 35.000,- . Hotel dále proplácí účty za služby, které hodnotitel během kontroly v hotelu čerpal.

Proč se stát členy Best Hotel Quality?

Váš hotel bude známý jako hotel, který poskytuje špičkové služby. Současná klasifikace hotelů mnohým hoteliérům nevyhovuje a nepokrývá plně oblast služeb.

Veřejnost bude pomocí medií informována o vaší kvalitě a vy získáte více zákazníků. Spousta klientů si vybírá hotel podle služeb a ne podle krásně vypadajících fotografií.

Pokud chcete získat více informací, obraťte se na nás.

.

info@czechhotelconsulting.cz

Czech Hotel AcademyBílá šipka

Summer hotel schoolšipka

Best Hotel Qualityšipka

Czech Hotel Elite Clubšipka

Other servicesšipka

We will help you to get oriented in area of medial communication. We will train your employees how to use social media as Facebook, we can also help you to stay "alive" in area of all social networks including Twitter.