CZEN
TweeterFacebook

Společenská Etiketa

Úvod

Celá společnost, státní orgány i organizace včetně soukromých firem a společenství procházejí v nových podmínkách dynamickým vývojem. Přerod v novou společnost je v každodenní praxi podmíněn především odbornou vyspělostí a všeobecnou vzdělaností managementu a odborných pracovníků v oblasti společenského styku.

Cíle

- Orientace ve společenském styku

- Vystupování v souladu s pravidly společenského chování a etikety

- Sebejistota a orientování se i ve složitějších společenských situacích

- Zdokonalení se ve stolování a stolničení

- Jak zůstat vždy sám sebou

Obsah

Co je etiketa a společenské chování

Pravidla společenské přednosti; společenská významnost

Společenský styk a společenská komunikace

Pozdrav, oslovování, titulování, tykání, vykání

Seznámení a představování, vizitky a navštívenky

Verbální, neverbální a symbolická komunikace

Jak se správně oblékat

Návštěva společenských podniků

Navazující kurzy

Komunikační inteligence, Asertivita, Neverbální komunikace

<< zpět

Czech Hotel AcademyBílá šipka

Jedná  se o jedinečný projekt v oblasti vzdělávání v cestovním ruchu. Tato akademie připravuje pro vaše zaměstnance série školení ve všech oblastech, které souvisí s provozem hotelu, penzionu, či restaurace. Současný stav hotelových škol nepřináší na trh práce kvalitní zaměstnance oboru cestovního ruchu. Proto jsme tady my, abychom vám pomohli naučit vaše zaměstnance, jak poskytovat služby na špičkové úrovni. Pouze kvalitní služby přivedou do vašich provozoven spokojené klienty, kteří u vás rádi utratí své peníze. Naši profesionální lektoři, kteří sami pracovali několik let v těch nejlepších hotelích Prahy, předají své zkušenosti vašim zaměstnancům a to formou, která bude velmi zábavná, ale naučná.

S našimi školeními přijedeme až k vám. Organizujeme školení nejenom v Praze, ale také v dalších městech České republiky tak, abychom šetřili vaše náklady.

Letní hotelová školašipka

Best Hotel Qualityšipka

Czech Hotel Elite Clubšipka

Tento jedinečný klub, ve kterém získáte členství ZDARMA vám otevře dveře v oblasti cestovního ruchu.

 

REGISTRACE na info@czechhotelconsulting.cz

Ostatní službyšipka

Už jenom do roku 2013 bude možné čerpat dotace z fondů Evropské Unie. Využijte tuto možnost a investujte do vlastního podnikání a do vzdělávání zaměstnanců a to jak v podnicích které mají sídlo na území Hlavního města Prahy, tak v regionech. Prozískání těchto dotací sice existují určitá omezení, která jsou nastavena jednotlivými poskytovateli těchto dotací, nicméně my tyto údaje sledujeme a vyhodnotíme, zda je vaše společnost schopna na tyto peníze dosáhnout a za jakých podmínek.

Kontaktujte nás proto co nejdříve na adrese info@czechhotelconsulting.cz a staňte se našimi partnery.