CZEN
TweeterFacebook

Manažerské účetnictví

Úvod

Každý podnik v rámci dosažení maximálního zisku, plánuje obchodní strategii a finanční řízení. Proto, aby vaši vedoucí středisek uměli pracovat s těmito účetními doklady, byl vytvořen právě tento kurz, který se zaměřuje na plánování, jak v oblasti ubytování, tak F&B.

Cíle

  • Osvojení znalostí účetnictví
  • Praktické příklady pro získání dovednosti v oblasti vnitropodnikového řízení hospodárnosti, ekonomické účinnosti a efektivnosti podnikových činností

Obsah

Struktura a obsah manažerského účetnictví a jeho vývoj

  • obsah, pojetí, cíle, trendy, strategické řízení podniku

Dimenze nákladů – způsoby vyjádření a ocenění

  • význam klasifikace nákladů v manažerském účetnictví

Kritéria měření a řízení výkonnosti – hospodárnost, účinnost, efektivnost

  • analýza nákladů z různých hledisek
  • nákladové modely

Využití metod a nástrojů vnitropodnikového řízení nákladů, výnosů a zisku

Manažerské účetnictví a praktické úlohy

 

<< zpět

Czech Hotel AcademyBílá šipka

Jedná  se o jedinečný projekt v oblasti vzdělávání v cestovním ruchu. Tato akademie připravuje pro vaše zaměstnance série školení ve všech oblastech, které souvisí s provozem hotelu, penzionu, či restaurace. Současný stav hotelových škol nepřináší na trh práce kvalitní zaměstnance oboru cestovního ruchu. Proto jsme tady my, abychom vám pomohli naučit vaše zaměstnance, jak poskytovat služby na špičkové úrovni. Pouze kvalitní služby přivedou do vašich provozoven spokojené klienty, kteří u vás rádi utratí své peníze. Naši profesionální lektoři, kteří sami pracovali několik let v těch nejlepších hotelích Prahy, předají své zkušenosti vašim zaměstnancům a to formou, která bude velmi zábavná, ale naučná.

S našimi školeními přijedeme až k vám. Organizujeme školení nejenom v Praze, ale také v dalších městech České republiky tak, abychom šetřili vaše náklady.

Letní hotelová školašipka

Best Hotel Qualityšipka

Czech Hotel Elite Clubšipka

Tento jedinečný klub, ve kterém získáte členství ZDARMA vám otevře dveře v oblasti cestovního ruchu.

 

REGISTRACE na info@czechhotelconsulting.cz

Ostatní službyšipka

Už jenom do roku 2013 bude možné čerpat dotace z fondů Evropské Unie. Využijte tuto možnost a investujte do vlastního podnikání a do vzdělávání zaměstnanců a to jak v podnicích které mají sídlo na území Hlavního města Prahy, tak v regionech. Prozískání těchto dotací sice existují určitá omezení, která jsou nastavena jednotlivými poskytovateli těchto dotací, nicméně my tyto údaje sledujeme a vyhodnotíme, zda je vaše společnost schopna na tyto peníze dosáhnout a za jakých podmínek.

Kontaktujte nás proto co nejdříve na adrese info@czechhotelconsulting.cz a staňte se našimi partnery.