CZEN
TweeterFacebook

Emoční Inteligence

Úvod

Emoční inteligence jako nástroj ke zvýšení produktivity práce a zlepšení vztahů s klienty i na pracovišti. Vědomí si své odpovědnosti a cest k předání odpovědnosti druhým. Dovednost řídit energii, kterou přinášejí emoce. Objevování vlastního osobního limitu a hledání cest k jeho překročení s cílem posílit vlastní stabilitu, jistotu, sebedůvěru, sebeúctu, pravdivost a vědomí vlastní hodnoty. Schopnost vytvářet přínosné vztahy na pracovišti. Začlenit se do týmu, dokázat se prezentovat, mít dostatek sebedůvěry, být dobrým posluchačem, projevovat empatii, osobní zralost, osobní odpovědnost a morální integritu.

Cíle

 • Uvědomění si kořenů hlubší motivace svého chování
 • Odhalování a korigování automatického vzorce chování
 • Zvládání vlastních emocí a emocí druhých lidí
 • Techniky úspěšného jednání s druhými lidmi

Obsah

Definice pojmu Emoční inteligence

 • odlišení EQ od IQ a typu osobnosti
 • základní prvky emoční inteligence

Zvýšení sebeuvědomění

 • identifikování silných stránek a rezerv v oblasti emoční inteligence

Sebeovládání – kontrola emocí

 •  ovládnutí nekontrolovaných impulzů a reakcí
 • zvládání a kontrola citů
 • techniky zvládání negativních emocí

 

Zlepšení obratnosti ve společenském styku nejen na pracovišti

 • rovoj a udržování pracovních i osobních vztahů
 • vnímání emocí druhých

Sociální uvědomění, cílené jednání

 • využití emočního potenciálu pro dosahování cíků a úspěšné jednání s lidmi
 • tipy pro cílený rozvoj emoční inteligence

 

<< zpět

Czech Hotel AcademyBílá šipka

Jedná  se o jedinečný projekt v oblasti vzdělávání v cestovním ruchu. Tato akademie připravuje pro vaše zaměstnance série školení ve všech oblastech, které souvisí s provozem hotelu, penzionu, či restaurace. Současný stav hotelových škol nepřináší na trh práce kvalitní zaměstnance oboru cestovního ruchu. Proto jsme tady my, abychom vám pomohli naučit vaše zaměstnance, jak poskytovat služby na špičkové úrovni. Pouze kvalitní služby přivedou do vašich provozoven spokojené klienty, kteří u vás rádi utratí své peníze. Naši profesionální lektoři, kteří sami pracovali několik let v těch nejlepších hotelích Prahy, předají své zkušenosti vašim zaměstnancům a to formou, která bude velmi zábavná, ale naučná.

S našimi školeními přijedeme až k vám. Organizujeme školení nejenom v Praze, ale také v dalších městech České republiky tak, abychom šetřili vaše náklady.

Letní hotelová školašipka

Best Hotel Qualityšipka

Czech Hotel Elite Clubšipka

Tento jedinečný klub, ve kterém získáte členství ZDARMA vám otevře dveře v oblasti cestovního ruchu.

 

REGISTRACE na info@czechhotelconsulting.cz

Ostatní službyšipka

Už jenom do roku 2013 bude možné čerpat dotace z fondů Evropské Unie. Využijte tuto možnost a investujte do vlastního podnikání a do vzdělávání zaměstnanců a to jak v podnicích které mají sídlo na území Hlavního města Prahy, tak v regionech. Prozískání těchto dotací sice existují určitá omezení, která jsou nastavena jednotlivými poskytovateli těchto dotací, nicméně my tyto údaje sledujeme a vyhodnotíme, zda je vaše společnost schopna na tyto peníze dosáhnout a za jakých podmínek.

Kontaktujte nás proto co nejdříve na adrese info@czechhotelconsulting.cz a staňte se našimi partnery.