CZEN
TweeterFacebook

Best Hotel Quality

je nový projekt, který pro vás připravil náš tým.

Systém hodnocení kvality poskytovaných služeb je založen na benchmarkingu. Odborná komise, která se bude skládat z odborníků na oblast cestovního ruchu, zmapuje region, nebo město, ve kterém se budou poskytované služby hodnotit. Tato komise vybere počet hotelů, které budou moci, podle předem stanovených kritérií, dosáhnout na jednnotlivé úrovně certifikátů.

Úroveň certifikátů, které budou poskytovány ve formě pečeti kvality, seřazeno vzestupně:

Stříbrná pečeť

Bronzová pečeť 

Zlatá pečeť

Pokud si hotel udrží nejvyšší, tedy zlatou pečeť, déle jako 3 roky, obdrží tzv. 

Diamantový standard

Pouze hotely, které splní předem daná kritéria, budou moci získat ocenění. Pozor, pro každé ocenění bude stanovený počet hotelů, které toto ocenění mohou získat. Jakmile se naplní alokace, budou muset další zájemci počkat, až se "uvolní" místo, což se stane v případě, že některý z certifikovaných hotelů sníží kvalitu služeb v porovnání s ostaními ve skupině. V tomto případě hotel sestupuje a uvolňuje místo jinému hotelu z nižší kategorie. V některých případech může komise navýšit počet hotelů pro jednotlivé kategorie.

Hodnocení kvality tedy probíhá podle srovnávání s nejlepším hotelem ve městě, nebo lokalitě.

Hodnotitelé:

Pro tento projekt je velmi omezený a nízký počet hodnotitelů, aby se zachovala jednota hodnocení. Pro zachování objektivity navštíví hotel 2 hodnotitelé. V případě, že se jejich hodnocení zásadně liší, nastupuje třetí hodnotitel.

 

Hodnocení každého hotelu probíhá v několika fázích:

1. Selektivní fáze - kdy se vytypovávají  hotely a konkurenti

2. Kontrola kvality - které se skládá z anonymní návštěvy hotelu a konkurentů

3. Vyhodnocení 

4. Udílení pečeti - spojeno s výstupy v médiích a marketingovou podporou

 

Cena za hodnocení je stanovena na 35.000,- . Hotel dále proplácí účty za služby, které hodnotitel během kontroly v hotelu čerpal.

Proč se stát členy Best Hotel Quality?

Váš hotel bude známý jako hotel, který poskytuje špičkové služby. Současná klasifikace hotelů mnohým hoteliérům nevyhovuje a nepokrývá plně oblast služeb.

Veřejnost bude pomocí medií informována o vaší kvalitě a vy získáte více zákazníků. Spousta klientů si vybírá hotel podle služeb a ne podle krásně vypadajících fotografií.

Pokud chcete získat více informací, obraťte se na nás.

.

info@czechhotelconsulting.cz

Czech Hotel AcademyBílá šipka

Jedná  se o jedinečný projekt v oblasti vzdělávání v cestovním ruchu. Tato akademie připravuje pro vaše zaměstnance série školení ve všech oblastech, které souvisí s provozem hotelu, penzionu, či restaurace. Současný stav hotelových škol nepřináší na trh práce kvalitní zaměstnance oboru cestovního ruchu. Proto jsme tady my, abychom vám pomohli naučit vaše zaměstnance, jak poskytovat služby na špičkové úrovni. Pouze kvalitní služby přivedou do vašich provozoven spokojené klienty, kteří u vás rádi utratí své peníze. Naši profesionální lektoři, kteří sami pracovali několik let v těch nejlepších hotelích Prahy, předají své zkušenosti vašim zaměstnancům a to formou, která bude velmi zábavná, ale naučná.

S našimi školeními přijedeme až k vám. Organizujeme školení nejenom v Praze, ale také v dalších městech České republiky tak, abychom šetřili vaše náklady.

Letní hotelová školašipka

Best Hotel Qualityšipka

Czech Hotel Elite Clubšipka

Tento jedinečný klub, ve kterém získáte členství ZDARMA vám otevře dveře v oblasti cestovního ruchu.

 

REGISTRACE na info@czechhotelconsulting.cz

Ostatní službyšipka

Už jenom do roku 2013 bude možné čerpat dotace z fondů Evropské Unie. Využijte tuto možnost a investujte do vlastního podnikání a do vzdělávání zaměstnanců a to jak v podnicích které mají sídlo na území Hlavního města Prahy, tak v regionech. Prozískání těchto dotací sice existují určitá omezení, která jsou nastavena jednotlivými poskytovateli těchto dotací, nicméně my tyto údaje sledujeme a vyhodnotíme, zda je vaše společnost schopna na tyto peníze dosáhnout a za jakých podmínek.

Kontaktujte nás proto co nejdříve na adrese info@czechhotelconsulting.cz a staňte se našimi partnery.